Is de nieuwe titel van de doorstart die wij met het oorspronkelijke ‘CA Magazine’ willen gaan maken. Daar is voor gekozen omdat we meer willen zijn dan alleen maar een uitgave vanaf de keukentafel van Children Asking. Hoe interessant dat ook moge zijn, onze boodschap aan deze wereld en speciaal aan al diegenen die ons ondersteunen is veel ruimer. Wij willen met deze glossy verslagleggen van de ontwikkelingen rondom het doel waarom mensen ons steunen. Namelijk gezamenlijk bouwen aan een betere wereld. Een wereld waarin vrede en gerechtigheid de norm moet gaan worden. Middels dit blad kunt u niet alleen op de hoogte blijven van onze gezamenlijke strijd, maar kunt u zich er ook mee verbonden voelen. Een blad dat eigenlijk op geen enkele leestafel zou mogen ontbreken en een bijdrage zal leveren in de bouw van wat in Christelijke termen “Gods Koninkrijk” wordt genoemd. Een wereld waarin de 7 Bijbelse principes: 1) onafhankelijkheid, 2) verbinding, 3) karakter, 4) individualiteit, 5) zelfbeheersing, 6) rentmeesterschap en 7) zaaien en oogsten, centraal staan.

De inhoud

Het betreft een halfjaarlijkse uitgave van 48 full color pagina’s (22,7 x 30,0 cm.) dat in of rond mei en oktober zal verschijnen. Het eerste nummer zal op 12 december 2022 in Kasteel Rhoon ten doop worden gehouden.

Wij reserveren 50% van de inhoud voor redactionele artikelen terwijl de andere 50% bestemd is als advertentieruimte voor onze Silver- en Gold-elite sponsoren. Wij streven er naar deze ruimte volledig met hun bijdragen te benutten. Mocht er in de aanloopperiode nog ruimte beschikbaar zijn, dan kan die ook als losse advertentieruimte gebruikt worden. Zie onderaan deze pagina.

De redactionele inhoud zal gevuld worden met:

· “Gesprek met een kind”

· Coverstory met een VIP

· Interview met een influencer over een maatschappelijk relevant onderwerp

· Ontwikkelingen op het gebied van solidariteit met mensen in achterstandssituaties

· “Bedrijven uitgelicht” een serie verhalen over hoe Silver- Gold-elite deelnemers omgaan met de bovengenoemde 7 Bijbelse principes.

· Column

De redactie

De redactie zal gevoerd worden door een team van ervaren journalisten dat garant staat voor kwalitatief hoogwaardige artikelen over onderwerpen die zich binnen de interessesfeer van onze lezers bevinden. Een deel daar van zal bestaan uit interviews en verslagen over bedrijven uit ons Silver- en Gold-elite programma. Hoe toonaangevend kunnen en willen die zijn in onze gemeenschappelijke inspanningen een rechtvaardige wereld te bouwen. Wij hebben deze strategie vastgelegd in een redactiestatuut waarvan u hier een PDF kunt downloaden.

Om het blad commercieel verantwoord te kunnen uitgeven en het niet ten laste van onze stichtingskosten te laten vallen, zal er een separate begroting worden en zullen de inkomsten en uitgaven via onze jaarrekening inzichtelijk gemaakt worden. Binnen het principe van “rentmeesterschap” behoort ons inziens ook een ze hoog mogelijke graad van transparantie. U, onze donateurs, en straks onze lezers, zijn naast de kinderen onze doelgroep en aan u willen wij graag verantwoording afleggen.

Internationaal

Omdat wij veel banden hebben met in Brazilië gevestigde Nederlandse en Belgische bedrijven en instellingen ligt het voor de hand dat wij onze onderwerpen daar ook op aanpassen. Ook rekenen wij een aantal in Nederland gevestigde Braziliaanse bedrijven tot onze vaste relaties. Zie bijgaande foto van Gilson Helpa, voorzitter van onze partner Atuação Global, die uitgenodigd was voor de bijeenkomst in het Palácio do Planalto in Brasília(DF) met Damares Alves, voormalig Minister van Vrouwenzaken, Gezin en Mensenrechten, waar ons programma ter bescherming van het leven van kinderen en tieners ten doop werd gehouden. Wij zullen dan ook, samen met Atuação Global, één gezamenlijke lay-out laten maken waarbinnen op eenvoudige wijze een tekstwissel kan worden geplaatst. Hiermee wordt het blad in één klap een stuk interessanter en krijgt het een veel breder publiek. Voor u als ondernemer kan het dus ook zeer aantrekkelijk worden om deel te gaan nemen aan het Silver- of Gold-elite adoptieplan en één van onze journalisten uit te nodigen voor een interview.

Losse advertenties

Adverteren wordt hierdoor ook ineens een stuk interessanter. U hoeft niet te wachten tot wij langskomen voor een interview, of eerst deel te nemen aan ons adoptieplan waardoor u gratis advertentieruimte krijgt. U kunt ook, zolang er nog plaats is, gewoon een advertentie bij ons kopen. Een offerte zullen wij u op aanvraag graag toezenden.

• Voor de brochure met losse advertentieprijzen, klik hier.

Voor een PDF van de eerste editie,klik hier.

• Voor afhaal-/verkooppunten, klik hier.