Wat is leerplekadoptie?

Leerplekadoptie is een uniek, door Children Asking ontwikkelde variant op de zogenaamde ‘Foster Parents Adoptie’. Aan dat laatste systeem kleven namelijk een aantal nadelen die schadelijk voor zowel het kind als de sponsor kunnen zijn. Dat zijn o.a. het hebben van onrealistische verwachtingen. Een Foster-Parents kind is namelijk per definitie geen ‘geadopteerd’ kind. Het heeft over het algemeen ten minste één ouder/verzorger die de ouderlijke macht uitoefent. Het kind als een geadopteerd kind beschouwen, schept zowel bij het kind als bij de adoptieouder valse verwachtingen. Ook bevordert dit systeem corruptie en ongelijkheid tussen kinderen. Bij leerplekadoptie adopteert u geen kind, maar een plekje in een project waar, als het kind om wat voor reden dan ook vertrekt, wij onmiddellijk een ander, vervangend kind plaatsen. Uiteraard krijgt u hier onmiddellijk bericht over en wordt er een foto van dat nieuwe kind verstuurd.

Wel kunt u, net als bij een Foster Parents adoptie, met het kind corresponderen. Via een ‘tool’ op de ledenpagina kunt u een briefje schrijven dat, automatisch vertaald, door de projectleider aan het kind wordt gegeven. Op dezelfde wijze kan het kind u dan antwoorden. Zodra dat bericht in uw ‘in-box’ staat, ontvangt u hier via uw normale e-mail een berichtje over.

Het is belangrijk dat u eventuele wijzigingen in uw e-mail adres aan ons doorgeeft.

Wat krijgt een kind voor uw bijdrage ?

  •  In al onze projecten wordt lesgegeven vanuit het ‘Education For Life’ curriculum. Dat is een wetenschappelijk ontwikkeld didactisch leerplan op basis van de 7 Bijbelse principes.
  • Deze didactische benadering wordt geïntegreerd toegepast in alle schoolse vakken. Het kind op uw leerplek krijgt dus naast een hoogwaardige cognitieve opleiding ook training in het keuzes maken voor en leven naar Bijbelse waarden.
  • Onze hoogopgeleide pedagogen trainen en begeleiden de veelal vrijwillige juffen en meesters.
  • De kinderen ontvangen, naast een Bijbel, eerste klas lesmateriaal in de vorm van instructie- en werkboeken.
  • De kinderen ontvangen een schooluniform
  • De kinderen ontvangen een lunch met fruit en frisdrank. In sommige projecten wordt zelf dagelijks een warme maaltijd verstrekt.
  • Bovenal ontvangen zij via de door ons opgeleide medewerkers/sters de liefde en aandacht die hen in de maatschappij om hen heen vaak totaal ontbreekt.

ZET EEN KIND OP EEN LEERPLEK

Wat fijn dat je overweegt om een leerplek te sponsoren via Children Asking. Misschien kent u dat verhaal van dat jongetje dat aangespoelde zeesterretjes terug de zee in wierp. “Onbegonnen werk”, zei een voorbijganger. “Misschien wel”, antwoordde het jongetje. “Maar voor deze hier betekent het alles”, zei hij terwijl hij weer een klein zeesterretje terug in zee wierp.