Waarom leerplekadoptie?

Children Asking heeft al direct bij het starten van haar activiteiten het unieke systeem van “leerplekadoptie” ontwikkeld. We constateerden namelijk al snel dat er aan het traditionele adopteren op afstand, het zogenaamde ‘Foster Parents’ model, enorm veel nadelen zaten. Voor de helderheid zetten wij onderaan deze pagina de voor- en nadelen van dat ‘Foster Parents’ en ons ‘Leerplek’ model even naast elkaar.

Hoe werkt leerplekadoptie?

U adopteert geen kind, maar een tafeltje en een stoeltje in een project. Niet dat kind, maar dat tafeltje en stoeltje is uw ‘eigendom’. Uiteraard zetten wij een kind, dat dankzij uw steun onderwijs krijgt, op dat stoeltje. Gaat dat kind verhuizen of bereikt het de maximum leeftijd, dan zetten wij onmiddellijk weer een ander kind op uw leerplek. U krijgt daar automatisch per Email bericht van. Op die manier kunt u dus verschillende kinderen een stapje vooruit helpen en blijft uw relatie met Children Asking in stand. Het is wel zaak dat u eventuele wijzigingen in uw E-mail adres aan ons doorgeeft. We zouden anders het contact kunnen verliezen.

Kunt u contact met het kind op uw leerplek onderhouden?

Jazeker! U kunt uw gegevens, en die van het kind op uw leerplek altijd controleren via uw persoonlijke ledenpagina. Die is met een inlognaam en wachtwoord toegankelijk via de link onder aan de homepage van onze website. ‘Log in voor leden’ . Ook vindt u op deze pagina onder ‘Messages’ uw correspondentie tool. Daar kunt u (automatisch vertaalde) brieven versturen en ontvangen. Van de binnenkomende post ontvangt u een berichtje via uw normale E-mail adres.

Wat is een standaard- of een speciale leerplek?

De PEVI-projecten waar de kinderen aan deelnemen zijn, zoals u op de pagina ‘Visie en Missie’ heeft kunnen lezen, het ‘juridisch en financieel eigendom’ van de uitvoerende kerken. Zij zorgen voor de logistiek en het personeel. Wij zorgen voor het programma, het lesmateriaal en de training en begeleiding van de juffen en meesters. In principe is daar geen warme maaltijd bij inbegrepen. In sommige projecten (wij kunnen dat helaas niet bij allemaal) waar de nood het hoogst is, springen wij bij met het verstrekken van maaltijden. U kunt dat ondersteunen door voor een ‘speciale leerplek’ te kiezen.

Wat is het verschil?

Foster Parents adoptie:

· Onrealistische relatie kind t.o.v. adoptieouder (bedelen).

· In sommige gevallen ‘Claimgedrag’ bij adoptieouders.

· Ongelijke behandeling t.o.v. niet geadopteerde buurkinderen.

· Corruptie met brieven van afwezige kinderen ligt op de loer.

Leerplek adoptie:

· Bij afwezigheid, altijd een ander kind op de leerplek

· Gelijke behandeling tussen geadopteerde en niet geadopteerde kinderen

· Geen gehannes met brieven

· Realistische verhouding tussen de sponsor en het kind zonder overdreven verwachtingen