Waarom leerplekadoptie?

Aan het door vrijwel alle collega hulporganisaties gebruikte systeem van het “adopteren van een kind op afstand” kleven een aantal forse nadelen. Dat is in de eerste plaats het creëren van valse verwachtingen bij zowel de adoptieouder als bij het kind. We moeten niet vergeten dat, kinderen in een weeshuis uitgezonderd, de kinderen waar het hier om gaat nog altijd één of hopelijk twee ouders hebben die de ouderlijke macht uitoefenen. Een dergelijk kind als “jouw adoptiekind” beschouwen kan leiden tot ongezond claimgedrag. Wat te denken van een situatie waarin in één klas een geadopteerd kind wel en het niet geadopteerde kind geen verjaardagscadeautje ontvangt? Of wat gebeurt er als de ouders of voogd het kind uit het project terugtrekken? Dat kan gebeuren omdat het gezin gaat verhuizen, of dat een kind, na een echtscheiding, ver weg bij een oma gaat wonen of iets dergelijks.  Om gejongleer met de identiteit van kinderen te voorkomen en onze sponsoren altijd de juiste informatie te kunnen verstrekken, hebben wij voor dit leerplekadoptie systeem gekozen.

Wat betekent leerplekadoptie?

U adopteert geen kind, maar een tafeltje en een stoeltje in een project. Dat is uw “eigendom” en door dat te doen helpt u minimaal dat éne kind, dat wij op dat stoeltje zetten, aan fatsoenlijk onderwijs. In de praktijk betekent dit echter dat u in werkelijkheid veel meer kinderen een kans biedt. Omdat wij een HR-strategie hebben kunnen wij voor die € 10,– of € 30,– voor een speciale leerplek die u per maand bijdraagt veel meer kinderen helpen.  Ook de kinderen die op een niet gesponsorde leerplek zitten krijgen exact hetzelfde programma en  dezelfde faciliteiten aangeboden.

Hoe werkt leerplekadoptie?

Als u zich als sponsor van een leerplek aanmeldt (padrinho/madrinho = pleegvader/pleegmoeder heet dat bij ons) wordt u gekoppeld aan een project en aan een kind dat aan dat project deelneemt. Op die leerplek (stoeltje) zetten wij dus een kind en u ontvangt hier bericht van. Net als bij de door onze collega’s gebruikte systemen ontvangt u ook bij ons de naam, de geboortedatum en een foto van het kind dat op die leerplek zit. In de welkomstbrief wordt aangegeven hoe u via onze website en de projectleider van dat kind met hem/haar kunt corresponderen. Praktisch gesproken zit er dus nauwelijks verschil tussen ons systeem en dat van onze collega’s. Het enige verschil is dat wij binnen onze projecten geen onderscheid maken tussen gesponsorde en niet gesponsorde kinderen. Hierdoor hopen wij ongezonde en onrealistische verwachtingen te voorkomen.

Wat is dan wel het verschil?

Als bij ons een kind het project verlaat, en dat kan gebeuren wegens verhuizing of omdat het kind de maximumleeftijd heeft bereikt, zetten wij onmiddellijk een ander kind op dat leerplekje. Dat blijft dus nooit onbezet. Via onze geautomatiseerde database CEFAS waarin alle mutaties worden vermeld, krijgt u hier automatisch per Email bericht van. Tevens krijgt u dan de naam, de geboortedatum en een foto van het nieuwe kind dat wij op “uw” leerplekje zetten.

Opmerkingen!

Wij zijn een low-budget organisatie. Dat wil zeggen dat wij met zo min mogelijk geld een zo hoog mogelijk resultaat willen bereiken. Wij doen dan ook zoveel mogelijk alle handelingen automatisch en digitaal. Hierbij is een correcte Emailadres registratie van cruciaal belang. Hebben wij dat niet omdat u halverwege van Email adres verandert, dan raken wij vaak het spoor bijster en blijft ook u verstoken van informatie. Geef wijzigingen dan ook altijd door.

U kunt uw gegevens, en die van het kind op uw leerplek altijd controleren via uw persoonlijke ledenpagina. Die is met een inlognaam en wachtwoord toegankelijk via de link onder aan de homepage van onze website. “Log in voor leden” . Ook vindt u op deze pagina onder “Messages” uw correspondentie tool.

Bent u geïnteresseerd, klik dan op onderstaande link