Wat is een PEVI?

Een PEVI laat zicht het beste omschrijven als een “schuilplaats”. Een plek in een vijandige en gevaarlijke wereld waar kinderen bescherming genieten. Bescherming tegen een wereld die hen fatsoenlijk onderwijs onthoudt waardoor velen van hen op veertienjarige leeftijd als analfabeet van school komen en waar ze opgroeien te midden van drugshandel en prostitutie. Daar geven wij ze een plek waar ze de rust vinden die nodig is om harmonieus te kunnen opgroeien tot volwaardige burgers van de samenleving waartoe ze behoren. We streven er niet naar om hen uit hun eigen, vaak zeer problematische, omgeving te vervreemden. We willen hen juist daar een lichtpuntje en baken van Hoop laten zijn.

Ondersteun een PEVI

Wat betekent het woord PEVI?

Het woord PEVI is een afkorting en staat in het Portugees voor : “Programa Ensino para a Vida – Onderwijsprogramma voor het Leven). Dit programma is de voortzetting van de oorspronkelijke PEDE- en Educação para a Vida programma’s. Met het per 1-1-2021 onder de naam Atuação Global (Global Action) samengaan van de uitvoerende partners, de Ass. PEDE-Brasil en de Ass. Atuação Voluntária, is voor deze nieuwe naam gekozen.

Hoe werkt PEVI?

Door middel van een coördinatricenetwerk leiden wij vrijwilligers (sters) uit onze partnerkerken en organisaties op om het PEVI-leerplan uit te voeren en via een systeem van periodieke training en begeleiding wordt men regelmatig bijgeschoold. Door dit netwerk komt de ervaring van velen ten goede aan iedere individuele deelnemer en zo dragen ook zij weer bij aan het permanent verbeteren van ons op “spelenderwijs leren” gebaseerde leerplan.

Ondersteun een PEVI

Wat houdt het PEVI-leerplan in?

Een kind opvoeden is als een vogeltje dat leert vliegen. Dat heeft twee vleugels nodig. Zo ook een kind. Eén vleugel om zich in deze maatschappij een plekje te veroveren en een andere vleugel om hierbij de juiste morele keuzes te maken. Mist het één vleugel, dan stort het onherroepelijk neer. Het PEVI-programma kent deze twee elementen. Alle cognitieve zaken worden via de “spelend leren” methodiek aangeleerd. Voor de daarbij behorende geestelijke waarden gebruiken wij de AEP methode (Abordagen Educacional por Principios / Educatieve Didactiek door middel van Principes). Dat wil zeggen dat de Bijbelse waarden zoals: 1) onafhankelijkheid, 2) verbinding, 3) karakter, 4) individualiteit, 5) zelfbeheersing, 6) rentmeesterschap en 7) zaaien en oogsten in alle vakken integraal worden aangeleerd.

Voor de filosofische en politiek/maatschappelijke keuzes die aan dit programma ten grondslag liggen. Lees het rapport  ONDERWIJS VOLGENS PRINCIPES.

Wat is het resultaat?

In het najaar van 2013 heeft het ECSP (Erasmus Centre for Strategic Philanthropy) van de Erasmus Universiteit Rotterdam onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het PEDE-programma. In het, naar aanleiding van dit onderzoek, gepubliceerde wetenschappelijk rapport, werd het als zeer effectief omschreven. “Kinderen die aan een PEDE-project meededen hebben gemiddeld één jaar voorsprong in schoolresultaten op kinderen die niet op een PEDE zitten.” Met het samengaan van het PEDE – en het Educação para Vida programma is de kwaliteit van het geheel alleen nog maar aanzienlijk verbeterd. We mogen dus verwachten dat ook het resultaat navenant zal zijn toegenomen. Voor een Nederlandse vertaling van het wetenschappelijk rapport, klik hier.