Wat is een PEDE?

PEDE’s zijn veilige plaatsen in de dikwijls onveilige omgeving van de favella’s in Brazilië.  Met het PEDE programma brengen we orde, regelmaat en veiligheid in de levens van kinderen die in die chaotische en onveilige wereld opgroeien. Zo helpen we kinderen niet alleen hun school met succes af te ronden, maar ook om goede keuzes te maken in het leven.

Wat betekent het woord PEDE?

Het woord PEDE is een afkorting en staat voor Portugees voor : “Programa Educacional de Desenvolvimento Escolar” en betekent Onderwijskundig Programma voor Schoolloopbaan Ontwikkeling. Dit programma wordt gecoördineerd door de onafhankelijke Associação PEDE-Brasil en uitgevoerd door vrijwilligers uit zelfstandige kerken die PEDE’s projecten adopteren. PEDE is de enkelvoudsvorm van het Portugese werkwoord ”pedir”, wat vragen of smeken betekent (Children Asking).

Hoe werkt PEDE?

Door middel van een coördinatricenetwerk leiden wij vrijwilligers (sters) uit onze partnerkerken op om het door Children Asking ontwikkelde leerplan uit te voeren en via een systeem van periodieke begeleiding wordt men regelmatig bijgeschoold. Door dit netwerk komt de ervaring van velen ten goede aan iedere individuele deelnemer en zo dragen ook zij weer bij aan het permanent verbeteren van ons op “spelenderwijs leren” gebaseerde leerplan.

Aanleiding tot het opzetten van de eerste PEDE

Eén van eerste PEDE’s werd gestart in het noorden van Brazilië. De aanleiding was bijzonder. Het verhaal van een Rotterdamse zeeman, die vertelde hoe vissers hem hun vrouwen en dochters hadden aangeboden. “Deze meisjes, soms nog maar twaalf jaar en werden door hun broers en vaders op kleine vissersscheepjes vervoerd naar de zeeschepen die op de rede van São Luis lagen te wachten om geladen of gelost te worden, om zich daar te prostitueren.” Het liet Eric Visser niet los en werd aanleiding om de eerste van de tientallen PEDE’s te stichten. Voor een overzicht van onze PEDE-projecten, zie onderstaande kaart.