“We zijn betrokken bij Kinderen in Moeilijke Omstandigheden. Dat zijn kinderen die zonder externe hulp niet kunnen opgroeien volgens de rechten van het kind zoals die door de Verenigde Naties zijn vastgesteld. Dat doen we door hen uit de anonimiteit te halen en projecten te initiëren die aanzetten tot het betonen van solidariteit.“

Eric Visser oprichter en drijvende kracht van stichting Children Asking

Onze Missie

Het via onze uitvoerende partner, de Atuação Global (Global Action), aanbieden aan kerken en instellingen van het christelijk onderwijsprogramma PEVI (Programa Ensino para a Vida – Onderwijsprogramma voor het Leven) en hen trainen en begeleiden in de uitvoering ervan, waardoor de sociaal/maatschappelijke en geestelijke positie van het kansloze kind en zijn/haar omgeving significant wordt verbeterd.

Onze Visie

Wij hebben gekozen voor een zogenaamde Hoog Rendement Ontwikkeling. Hierbij heeft de lokale kerk of instelling zelf de juridische en financiële verantwoordelijkheid over de uitvoering van een PEVI-project. Wij beperken ons tot de opleiding en begeleiding van de vrijwillige juffen. Door deze keuze bevorderen wij in hoge mate niet alleen de inbedding van ons werk in de wijk, maar is het PEVI-programma tevens erg goedkoop en gemakkelijk vermenigvuldigbaar. Belangrijker nog is het werken aan een mentaliteitsverandering in de doellanden. Eenvoudig achterover leunen en je hand ophouden is er niet meer bij. Onze partners in het Zuiden zijn volstrekt autonoom en zelf verantwoordelijk voor de oplossing van het probleem. Children Asking reikt hen een helpende hand, maar neemt hun taak beslist niet over.

Ons Profiel

Children Asking is een relatief kleine vrijwilligersorganisatie met een enorme output. Hierdoor zijn de lijntjes kort en kunnen wij snel en direct reageren op situaties. Ook missen wij hierdoor een log apparaat met de daarbij behorende overhead. Voor het wetenschappelijk rapport over de duurzaamheid van Children Asking, dat een studiegroep van de Erasmus Universiteit Rotterdam in samenwerking met de toonaangevende FGV Universiteit in São Paulo in juni 2017 heeft gepubliceerd, klik hier.