We zijn betrokken bij kinderen die in moeilijke omstandigheden moeten leven. Dat doen we  door hen uit de anonimiteit te halen. We initiëren projecten en zetten aan tot het betonen van solidariteit met de kinderen.

Eric Visser oprichter en drijvende kracht van stichting Children Asking

Onze Visie

De stichting heeft als grondslag de manier waarop Jezus Christus omgaat met het begrip ‘naastenliefde’. De waarden zoals Hij ze naar voren brengt in het verhaal van “De barmhartige Samaritaan” worden daarbij als uitgangspunt voor het handelen van de stichting. De stichting respecteert daarbij ook de waarden en normen van anderen op dit vlak.

Onze Missie

Children Asking heeft gekozen voor onderwijs als methode om kinderen te helpen zich te ontwikkelen tot zelfstandige, nuttige en verantwoordelijke leden van de maatschappij waartoe ze behoren. Daarvoor hebben wij het kwalitatief hoogstaande onderwijsprogramma PEDE ontwikkeld. Binnen dit PEDE onderwijs wordt zowel de cognitieve als de sociaal/emotionele ontwikkeling van de kinderen gestimuleerd. Wij gaan er hierbij vanuit dat de ontwikkeling van een kind is als die van een vogel die twee vleugels nodig heeft om te kunnen vliegen. Eén vleugel voor de maatschappelijke en één voor de geestelijke ontwikkeling. Deze twee elementen in harmonie ontwikkelen is het doel van het PEDE programma. Als christelijke organisatie oriënteren we ons, voor wat de basis van die geestelijke ontwikkeling betreft, op de Bijbel.

Download de statuten van stichting Children Asking