HET VERGEZICHT


Is de nieuwe titel van de doorstart die wij met oorspronkelijke ‘CA Magazine’ (afbeelding hiernaast) willen gaan maken. Daar is voor gekozen omdat we meer willen zijn dan alleen maar een uitgave vanaf de keukentafel van Children Asking. Hoe interessant dat ook moge zijn, onze boodschap aan deze wereld en speciaal aan al diegenen die ons ondersteunen is veel ruimer. Wij willen met deze glossy verslagleggen van de ontwikkelingen rondom het doel waarom mensen ons steunen. Namelijk gezamenlijk bouwen aan een betere wereld. Een wereld waarin liefde en gerechtigheid de norm moet gaan worden. Middels dit blad kunt u niet alleen op de hoogte blijven van onze gezamenlijke strijd, maar kunt u zich er ook mee verbonden voelen. Een blad dat eigenlijk op geen enkele leestafel zou mogen ontbreken en een bijdrage zal leveren in de bouw van wat in Christelijke termen “Gods Koninkrijk” wordt genoemd. Een wereld waarin de 7 Bijbelse principes: 1) onafhankelijkheid, 2) verbinding, 3) karakter, 4) individualiteit, 5) zelfbeheersing, 6) rentmeesterschap en 7) zaaien en oogsten, centraal staan.

De redactie


De redactie zal gevoerd worden door een team van ervaren journalisten dat garant staat voor kwalitatief hoogwaardige artikelen over onderwerpen die zich binnen de interessesfeer van onze lezers bevinden. Een deel daar van zal bestaan uit interviews en verslagen over bedrijven uit ons Silver- en Gold-elite programma. Hoe toonaangevend kunnen en willen die zijn in onze gemeenschappelijke inspanningen een rechtvaardige wereld te bouwen. Wij hebben deze strategie vastgelegd in een redactiestatuut waarvan u hier een PDF kunt downloaden.

Om het blad commercieel verantwoord te kunnen uitgeven en het niet ten laste van onze stichtingskosten te laten vallen, zal er een separate begroting gemaakt worden en zullen de inkomsten en uitgaven via onze jaarrekening inzichtelijk gemaakt worden. Binnen het principe van “rentmeesterschap” behoort ons inziens ook een ze hoog mogelijke graad van transparantie. U, onze donateurs, en straks onze lezers, zijn naast de kinderen onze doelgroep en aan u willen wij graag verantwoording afleggen.

Uiteraard kunt u ook advertentieruimte kopen. De prijzen kunt u in bijgaand PDF vinden.