Het gezin van Masih en Rehana uit Bhogri met hun nieuwe vracht-riksja

Children Asking helpt ‘Kinderen in Moeilijke Omstandigheden’. Dat zijn kinderen die zonder externe hulp niet kunnen opgroeien volgens de regels die het verdrag van de ‘Rechten voor het Kind’ hier aan stelt. Wij doen dat via onze uitvoerende partner Atuação Global vanuit Brazilië in 10 verschillende landen in Latijns-Amerika, Afrika, en Azië door middel van het initiëren en begeleiden van het zogenaamde ‘Teaching for Life’ curriculum. Vanuit Pakistan brengen wij de Engelstalige versie van dit oorspronkelijk Portugeestalige programma naar de rest van de wereld en verbreken hiermee de ketenen van armoede en onderdrukking van miljoenen, in slavernij levende kinderen en hun families.

Om deze kinderen een echte kans op een zelfstandig leven te geven, bevrijden wij, daar waar mogelijk is, het hele gezin uit de gedwongen slavernij waarin zij verkeren. Dat doen we door hun erfschuld af te lossen en hen te begeleiden op de weg naar het verwerven van zelfstandige woonruimte en inkomsten. Zie hiernaast de familie van Masih met hun nieuwe vracht-riksja. Naast hen, hebben we inmiddels nog 6 andere families vrij kunnen kopen. Zie onderstaande
filmpjes.

Fam. Masih

Fam. Karamat

Familie Boota

Fam. Younas

Fam. Sohail

Fam. Masih Boota

Fam. Fiaz

ONZE BEGELEIDING

Die bestaat uit:

  • Het helpen bij het zoeken naar vervangende woonruimte. Deze gezinnen wonen namelijk allemaal in een hutje op het terrein van de steenfabriek. Vergelijkbaar met de slavenverblijven op de plantages in het zuiden van de VS of Suriname.
  • Formele registratie van de aflossing. Een zogenaamde ‘Vrijbrief’.
  • Hulp bij het zoeken naar vervangende inkomsten. Dat kan zijn aanschaf van middelen of ondersteuning bij een beroepsopleiding.
  • De eerste periode (meestal 3 maanden) ondersteuning met voedselpakketten.
  • Tenminste één jaar de kosten voor de leerplekken van de betrokken kinderen. 
  • Het via e-mail, WhatsApp en deze website informeren van de donateurs over de ontwikkelingen van deze families. Zie onderstaande foto’s met het verslag van de laatste ontwikkelingen. 

De kappersopleiding van zoon Younas

Fam. Sohail op huisbezoek

Fam. Sohail, Bijbelstudie

Fam. Sohail, Bijbelstudie

Van onze partner ‘Paternal Love Pakistan’,

Hierbij het verslag van de families die we onlangs hebben vrijgelaten.

  • Eén zoon van Younas volgt een opleiding tot professioneel kapper. En zijn andere zoon volgt ook een opleiding en krijgt na afronding een baan. Zijn dochter leert naaien.
  • Aan de andere kant is Sohail ook op zoek naar passend werk, en ’s avonds, zoals hij aan God heeft beloofd, dient hij God en doet hij aan evangelisatie.
  • Ondertussen zijn Imran en zijn gezin gelukkig en onderhoudt hij zijn gezin door in een riksja te rijden.
  • We volgen ze regelmatig totdat ze allemaal volledig onafhankelijk worden. We bieden ze zowel spirituele als financiële steun tijdens deze reis.

HOE KUNT U OOK HELPEN? 

Onze ervaring leert dat de gemiddelde schuld ergens tussen de € 1.000,– en € 1.500,– ligt. Hogere bedragen worden over het algemeen niet uitgeleend om de simpele reden dat het terugverdienmodel voor de schuldeisers dan een te hoog risico zou vormen en zij over het algemeen ook niet over veel meer reserves beschikken. Met de kosten voor de bovenstaande begeleiding komen we op een gemiddelde van € 2.000,– als  streefbedrag voor het vrijkopen van één slavenfamilie. U kunt een eenmalige gift geven, maar ook bij ‘termijn’ een kleiner bedrag voor een bepaalde periode afspreken.

Wij zullen, net als bij alle andere geoormerkte giften, u altijd met bonnen en foto’s en/of filmpjes op de hoogte houden van de besteding van uw donatie.  

Klik hier voor de gegevens over de families die wij nog willen vrijkopen.