Ons profiel = jouw profiel

Zoals in de inleiding onderaan de homepage omschreven, willen wij het Bijbelse principe van naastenliefde handen en voeten geven. “Geen woorden maar daden” is ons parool. Dat is dan ook wellicht het meest karakteristieke van Children Asking. Geloof omzetten in de praktijk. Als dat ook jouw doel is, dan zal je je zeker bij ons thuis voelen. Wij houden niet van ‘praatjesmakers’, maar meer van de ‘no nonsens types’ die er de schouders onder zetten. Dat we daarbij groot durven denken, maar klein willen blijven is al evenzeer iets wat kenmerkend voor Children Asking is. Last but not least; we zijn beslist geen fundamentalisten, we staan met twee benen in de 21e eeuw en zijn toekomstgericht. Daarbij zijn we echter ook overtuigd van de waarde en betrouwbaarheid van wat onze Schepper ons in zijn Woord aanreikt.

Voor een directeur Nederland

Deze persoon zal, na een gedegen inwerkperiode, leiding moeten geven aan de Nederlandse tak van ons wereldwijde netwerk. Voor deze functie is een uitgebreid ‘job-profile’ ontwikkeld. In het algemeen kan gezegd worden dat wij zoeken naar een Jozua of een Elisa. Dat wil zeggen iemand die de roeping op zijn of haar leven heeft in de voetsporen van een voorganger te willen treden. Dat houdt in; via een mentoraat leren wat het inhoudt een bediening als deze op je te nemen. Misschien zelfs wel iemand die net als Elisa een dubbel deel van zo’n bediening ambieert, maar dit wel in gehoorzaamheid in Zijn hand durft te leggen. Ben je zo iemand, dan bieden wij je beslist geen gemakkelijke taak, maar wel de aller mooiste die je kunt voorstellen. Lees dan het ‘job-profile’ en volg de sollicitatieprocedure.

De taakbelasting van de directeur wordt nauwkeurig in het bijgaande ‘job profile’ beschreven. Hoe dat in de praktijk uitpakt hangt echter nauw samen met de hoeveelheid taken die aan het team vrijwilligers kan worden overgedragen. Zijn er genoeg vrijwilligers, dan is de directeur voornamelijk hun ‘manager’. Schort het daar echter aan, dan zullen er meer uitvoerende taken op zijn of haar schouders komen te liggen. Een belangrijke taak, het dagelijks ‘financieel beheer’, hebben wij inmiddels al in de professionele handen van Renger Finance overgedragen.

Voor een bestuursfunctie

Een bestuurder zit letterlijk aan het stuur van het voertuig dat een stichting in staat stelt haar opdracht (in ons geval hulp en solidariteit voor kansarme kinderen) vooruit te brengen. Dat wil zeggen: gezamenlijk, in een team van betrokken en ervaren collega’s de richting bepalen, gas geven, schakelen en remmen om het van te voren, in een vijfjarenplan gestelde doel, te bereiken.

· Dat je daarbij niet alleen aan het eerdergenoemde profiel moet voldoen, maar er ook inspirator voor moet willen zijn, spreekt voor zich.

· Daarnaast zijn ‘teamgeest’ en ‘dienstbaarheid’ cruciale voorwaarden om als bestuurder goed te kunnen functioneren.

· Ruime kennis van het deelgebied waar je als bestuurder verantwoordelijk voor bent, is ook een logische eis.

· Een ruim netwerk en de bereidheid dit, in het belang van de stichting in te willen zetten is geen eis , maar wel zeer gewenst.

Gemiddeld vergaderen we 5 á 6 keer per jaar. Daarnaast hebben we regelmatig een uurtje telefonisch of Zoom-overleg. De taak van een bestuurder behelst echter veel meer. ‘Children Asking met je meenemen’, er eigenlijk steeds op betrokken willen zijn en er je ambitie van willen maken, dan ben je in onze ogen goed bestuurder en vormen wij dat dienstbare team dat de wagen de goede kant uit stuurt.

Voor een ambassadeur

Een ambassadeur is iemand die de stichting naar buiten toe een gezicht geeft. Bij uitstek dus iemand die in woord en daad ons profiel en ons doel zal uitdragen. Op dit moment bekleden de ex-Feijenoorders Eric en Melina Botteghin, de als Communicatie Adviseur bij Alpha Nederland werkzaam zijnde Marijke Koers en de bekende zangeres Channah Hewitt deze functie. Hij of zij zal dan ook aan de eerste twee voorwaarden voor een bestuursfunctie moeten voldoen. Voor wat de laatste twee punten betreft denken we aan de volgende kwaliteiten:

· Op zijn/haar vakgebied een tot de verbeelding sprekende positie bekledend

· Zijn/haar netwerk inzettend om de naamsbekendheid van Children Asking te bevorderen en onze doelen te helpen realiseren.

· Bij publieke optredens ons werk te promoten.

Hoeveel tijd je dat kost, bepaal je helemaal zelf. Het hangt echter ook samen met de aard van je werk. Ben je een optredend artiest, dan kan dat een paar minuten per concert of af en toe een benefiet optreden zijn. Ben je een sportman of vrouw, dan kan dat een mediaoptreden of iets dergelijks worden. Kortom; dat overleggen we en daar komen we vast wel uit.

Voor een vrijwilliger

Een vrijwilliger, de laatste uit het rijtje, maar beslist niet de minste. Jezus vraagt tijdens het laatste avondmaal: “Wie is belangrijker: hij die aanligt of hij die bedient?” Het antwoord was duidelijk; ‘hij die bedient’. Zo ook vormen onze vrijwilligers de basis van ons werk. Zij doen, net als de Barmhartige Samaritaan Gods wil en zorgen er direct of indirect voor dat de gewonde man verzorging kreeg. Zonder hen kan het bestuur sturen wat ze willen, de ambassadeurs mooie verhalen ophangen en de directeur doen wat hij wil, maar dan gebeurt er niets.

Daarom zijn wij op zoek naar die gouden mensen die een deel van hun tijd en energie daadwerkelijk aan hun naasten willen geven. In een commitment waar wij op kunnen rekenen hun taak vervullen zodat het schip van Children Asking kan blijven varen en haar doel, het helpen van kansarme kinderen, zal kunnen bereiken. Ben jij zo’n kanjer, Neem via de banner contact met ons op.

Vrijwilligers zijn er op verschillende terreinen. Te denken valt aan PR/Communicatie, IT gerelateerde zaken, ontwerp en websitebeheer en administratie. Ook assistentie bij presentaties is welkom. Kortom; er is altijd wel een terrein waarop wij jou goed kunnen gebruiken. Hoeveel tijd je dat gaat kosten, kan je ook helemaal zelf bepalen. Hierbij willen we wel graag dat wij kunnen rekenen op de tijd en de periode die je zelf door middel van een commitment hebt aangegeven beschikbaar te zijn. Dat is belangrijk, omdat we de werkzaamheden wel goed willen kunnen plannen zonder dat onze vrijwilligers worden overbelast.

Extra

Wij willen eigenlijk meer dan alleen maar een team vrijwillige medewerkers samenstellen. Hier geldt wellicht een beetje het verhaal van de talenten die uitgedeeld werden. Je kent wel het antwoord van diegene die maar één talent had ontvangen. “Ik wist dat u zou oogsten waar u niet gezaaid hebt”. Een beetje hardvochtig niet? Nou zo zijn wij ook. Wij willen graag deze wereld veranderen. Wij willen laten zien dat praten over naastenliefde niet voldoende is. Wij willen al helemaal niet dat naastenliefde een goedbetaald verdienmodel wordt of dat ontwikkelingshulp mensen lui maakt en het probleem alleen maar in stand houdt.

Om dit te bereiken willen wij aan een team van enthousiaste mannen en vrouwen bouwen dat de wil en het geloof heeft dat Gods Koninkrijk inderdaad nabij is, zo lang je het maar wilt zien en je er naar uitstrekkt.