Geloof je in God en wil jij je leven ook aan Jezus geven? Kom ons dan helpen en bouw mee aan een betere wereld.

thumbnail_Projectlanden

Wij hebben sinds 1 augustus 2022 nieuwe (d.w.z. aan de eisen van deze tijd) aangepaste statuten, een nieuw bestuursreglement en last but not least een nieuw vijfjarenbeleidsplan. Lees met name dit laatste stuk eens aandachtig door. Je zult dan zeker enthousiast worden. Ambitieus willen wij aan een nieuwe en betere wereld bouwen. Een wereld waar de wil van God wet is. Dat kunnen wij echter met het huidige team alléén nooit voor elkaar krijgen. Daarom zijn we op zoek naar mensen die ons geloof en onze hoop delen en die een deel van hun tijd en talenten willen inzetten voor dit doel.

Wie zoeken we en waarvoor?

Hieronder tref je een overzicht aan van de functies en de daarbij behorende taken waarvoor wij versterking zoeken. Bij iedere taak staat aangegeven wat de werkbelasting is. Hierbij schatten wij in dat het om 5 vacatures gaat waarvan er 3 via een ZZP-deeltijdovereenkomst vervuld zouden kunnen gaan worden en 2 functies zien wij het liefst door een vrijwilliger(ster) ingevuld worden. Uiteraard kan er met taken geschoven worden. Het is voor ons erg belangrijk dat iedere medewerker, of het nu om een ZZP’er of om een vrijwilliger gaat, op zijn of haar plek terecht komt. Dat is het plekje dat God speciaal voor jou bedoeld heeft.

Algemeen Coördinator

Bestuur ondersteunende taken

· Uitvoering bestuursbesluiten. Alle genomen bestuursbesluiten uitvoeren of te doen uitvoeren en de resultaten rapporteren.

· Vrijwilligers-/Personeelsbeleid. Leiding geven aan medewerkers en vrijwilligers en voordrachten doen bij het bestuur.

· Rapportage Projecten. Het goed laten functioneren van de systemen van particuliere leerpleksponsoring zowel als de Silver- & Gold-elite sponsoring door instellingen.

· Voorbereiding Bestuursvergaderingen. In overleg met de secretaris en/of andere bestuursleden verzorgen van rapporten en verslagen t.b.v. de bestuursvergadering

Communicatie

· Beheer E-mail accounts. Het beheren van alle childrenasking.org E-mail accounts en het daaraan gekoppelde digitale archief.

· Uitlezen info@chikldrenasking.org. Het uitlezen van het info@childrenasking.org account en het doorsturen en uitvoeren c.q. doen uitvoeren van de mails door de betreffende medewerker.

Voor 2 dagen per week – ZZP’er

Marketing Medewerker(ster) voor

PR & Marketing

· Ontwikkelen van een Marketingplan. Het ontwikkelen van een breder marketingplan.

· Ontwikkelen van een Onderwijsplan EPV. Aan de hand van het beschikbare materiaal een curriculum voor zondagsscholen in Nederland ontwikkelen dat gebaseerd is op de 7 Bijbelse principes.

Fondswerving

· Uitbouwen en onderhoud particuliere sponsoren (padrinho’s).

· Uitbouwen en onderhoud bedrijfssponsoring (Silver-/Gold).

· Aanboren vermogensfondsen

a. Het initiëren van Projecten die geschikt zijn om door derden (vermogensfondsen) te worden ondersteund.

b. Aanboren vermogens fondsen t.b.v. de lopende stichtingskosten gefinancierd te krijgen.

Voor 2 dagen per week ZZP’er

Coördinator HET VERGEZICH

· begroting/financiële administratie/acquisitie/facturering.

a. Opstellen en controleren van een begroting.

b. Het (in overleg met de boekhouding) bijhouden van alle inkomsten en uitgave HET VERGEZICHT.

c. Het werven van deelnemers aan het Silver-/Gold-elite adoptieplan.

d. Het factureren van de losse advertentieverkoop.

Voor 1 dag per week ZZP’er

Webmaster 2

Webmaster

· Website/Webwinkel. Het dagelijks (periodiek) updaten van de website en in de toekomst het bouwen van een webshop als.

Voor 1/4 dag per week VRIJWILLIGER

Ingrid in PEVI Vida Anchieta RJ

Administratie Medewerker(ster) III

· Debiteuren-Crediteuren beheer het maandelijks, na opgave van de boekhouder, mailen van de storneringen en bijhouden van de betalingen c.q. acherstanden.

Voor 1/4 dag per week VRIJWILLIGER

Voor meer inlichtingen en vragen, klik hier, of vul onderstaand formulier in

Contact Formulier

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.