Personeelsbeleid

Children Asking heeft er bij haar oprichting voor gekozen om een low-budget/vrijwilligersorganisatie te willen zijn. Deze keuze werd ingegeven door het feit dat de oprichter, Eric Visser, naast de confrontatie met tenhemelschreiend kinderleed, ook geconfronteerd werd met een hulpverleningssector waarbij directeuren in dure SUV’s de projecten bezochten die gerund werden door medewerkers die, binnen de achterstandswijken waarin ze leefden, geprivilegieerde baantjes hadden. “Dat moet anders!” nam hij zich voor en richtte Children Asking op.