• 2019

   

  Samenwerking

  In 2019 sloten wij een partnerschap met de Associação Atuação Voluntária waardoor wij in één klap medeverantwoordelijk werden voor projecten in 5 Afrikaanse en 2 Aziatische landen. Ook werd de eerste PEDE in Beira – Mozambique geïnitieerd. Ook werd met het gereedkomen van de evenementenzaal Celestial, in dat jaar de laatste hand gelegd aan het filiaal in Raposa, de zogenaamde Sede Nordeste.

 • 2018

  Officiële erkenning

  In 2018 verkreeg onze uitvoerende partner, de Associação PEDE-Brasil, de officiële erkenning als NGO door de stad São Paulo en werd zij ingeschreven in het zogenaamde CMDCA-register. Ook verkreeg zij via de zogenaamde OSCIP-status die erkenning op federaal niveau. Hierdoor is zij in staat haar eigen Braziliaanse fondswerving op te zetten en komt zij in aanmerking voor subsidies.

   

  2018

 • 2017

   

  Eric en Melina Botteghin ambassadeurs CA. Behalen CMDCA status en officiële erkeninning door de Prefeitura van São Paulo

  Voor het werk van Children Asking is het behalen van de CMDCA status door haar lokale organisatie APB echt een mijlpaal. Met de staatstatus en officiële erkeninning door de Prefeitura van São Paulo kan subsidie aangevraagd worden bij staat voor de PEDE Programma’s.  Het aantal PEDE’s is in 2017 gegroeid naar 24. Ook is er een partnerschap gestart met de stichting Atuação Voluntária uit Curitiba. In Niteroï (RJ) vond de ingebruikname van de Sede plaats in de staat Rio de Janeiro. Eric en Melina Botteghin aanvaardden het ambassadeurschap van Children Asking.

 • 2016

  Evenementenzaal Caná in gebruik genomen, Splitsing verantwoordelijkheden Children Asking en Associação PEDE-Brasil

  In 2016 is de evenementenzaal in Caná in gebruik genomen, ook hier is er een mogelijkheid om de zaal te gebruiken voor het eigen PEDE Project maar ook voor verhuur waarvan de inkomsten het project mede financieren. Door een splitsing van verantwoordelijkheden Children Asking en Associação PEDE-Brasil is er een stap gezet naar verdere verzelfstandiging en volwassenheid van de projecten door de lokale samenleving. Ook is er een samenwerking tot stand gekomen met de DAEE (Min.van Verkeer en Waterstaat deelstaat São Paulo) in de uitvoering van het project ‘Polder Vila Itaim’.

   

  2016

 • 2015

   

  Start Naaiatelier Celestial in Raposa en bouw evenmenetenzaal Caná in São Paulo

  In 2015 werd er gestart met een naaiatelier in Raposa. Anno 2018 zijn naaisters opgeleid en werken vanuit huis op bestelling (zie websitepagina kleding) In dit jaar is een evenementenzaal gebouwd dat naast het organiseren van bijeenkomsten ook de mogelijkheid biedt om het te verhuren en zo inkomsten te verwerven. Ook de verwerving van het eigendomsrecht Sede NE was een mijlpaal.

 • 2014

  Internationalisering

  In 2014 hebben we de belangrijke stap naar internationalisering gezet. Hadden ons eerder vragen om assistentie vanuit Peru, Colombia, Guinee-Bissau en Angola bereikt, in december 2014 hebben we een serieuze poging gewaagd PEDE’s in Cuba te openen. Vanwege het ontbreken van een betrouwbare partner hebben we dat echter moeten staken. In de daarop volgende jaren hebben we een verzoek voor het openen van PEDE’s ingediend bij de Noord Koreaanse regering. In 2019 sloten wij een partnerschap met de Associação Atuação Voluntária waardoor wij in één klap medeverantwoordelijk werden voor projecten in 5 Afrikaanse en 2 Aziatische landen. Ook werd de eerste PEDE in Beira – Mozambique geïnitieerd.

   

  2014

 • 2013

   

  Oprichting Braziliaanse Associação PEDE-Brasil

  Begin 2013 is de zelfstandige en 100% Braziliaanse Associação PEDE-Brasil opgericht. Zij is verantwoordelijk voor de Braziliaanse fondswerving en verdere uitbouw van het PEDE-netwerk over alle 27 deelstaten van Brazilië.

 • 2011

  Bouw gastenverblijf

  In 2011 werd begonnen met de bouw van de laatste fase van het gastenverblijf (links ) in Sitio CA in São Paulo ( SP ). Het was ook in die periode dat in het Casa Talita Cumi in Raposa (MA) het hoofdkantoor voor het Noordoosten werd gevestigd, waar sinds 2013 ook formeel het filiaal van CAF-Brasil is. Met de inhuldiging van het gastenverblijf (rechts) in 2012 kwam aan deze activiteiten een voorlopig einde. Het derde kavel (foto links) is nog onbebouwd. Hierop is een evenementen zaal gepland.

   

  2011

 • 2010

   

  Op eigen benen

  Met de benoeming van Regina (hier met haar toekomstige echtgenoot Douglas) werd een proces gestart om de verantwoordelijkheid over de tweede lijn over te dragen in Braziliaanse handen. Als Algemeen Coördinator kreeg ze de dagelijkse leiding over de inmiddels door de Braziliaanse regering erkende stichting Children Asking Brasil (CAF-Brasil). Hier bij kwam dat, toen de samenwerking met onze toenmalige partner Abiah werd geëindigd, Children Asking volledig op eigen benen kwam te staan en volledig verantwoordelijk werd voor de ontwikkeling, voortgang, ondersteuning en implementatie van de PEDE projecten.

 • 2009

  Bouwactiviteiten

  Ook was dit een periode van veel bouwactiviteiten. Als eerste werd de Missão da Lagoa in Vila Any – Guarulhos (SP) gebouwd (l). Daarna volgde de aankoop van het terrein en de bouw van de eerste fase van de Sítio CA, die in februari 2009 feestelijk werd geopend (m). In augustus 2009 werd het casa Talita Cumi (r) in Raposa (MA) aangekocht.

   

  2009

 • 2006

   

  Geração Futuro

  Het project “Geração Futuro” in Limeira (SP) was het eerste project buiten de stad São Paulo dat ondersteund werd.

 • 2005

  We slaan de vleugels uit

  Logeerden we aanvankelijk nog overal en nergens, in het voorjaar van 2005 werd ons eerste echte onderkomen gehuurd. Het casa CA in Vila Itaim werd de basis van waaruit het werk zich spoedig zou gaan verspreiden over geheel Brazilië.

   

  2005

 • 2004

   

  Staatsieportret van Kinderen in Moeilijke Omstandigheden

  Op 14 april 2004 onthulde de Directeur Generaal van UNESCO, de heer Matsuura, in Parijs het staatsieportret van Kinderen in Moeilijke Omstandigheden. Hiermee kwam een einde aan het door UNESCO geadopteerde project Children Asking, en ging de inmiddels op 16 mei 2003 opgerichte gelijknamige stichting zelfstandig verder.

 • 2004

  Eerste onderwijs project

  De eerste onderwijs projecten in São Paulo werden ondersteund. V.l.n.r. in Vila Itaim, Tiquatira, de Aula dos Ciganos. In oktober 2004 ging het allereerste naschoolseopvangproject, de PEDE CA (r), in Vila Itaim met juf Magda van start.

   

  2004

 • 2003

   

  Penpales

  Ondertussen waren er correspondentiecirkels tussen Nederlandse en Braziliaanse meisjes uit de Favelas Tiquatia en Vila Itaim in São Paulo gestart. Met behulp van een paar laptops en Angolese vluchtelingen, die voor de vertaling zorgden, werd gecorrespondeerd. Bij de foto:29 Juli 2003, Lucyenne schrijft aan haar Nederlandse penfriend.

 • 2002

  Hoe het begon

  In januari 2002, onder het viaduct dat over de favela Tiquatira in São Paulo loopt, nam de artistieke carrière van de Nederlandse kunstenaar Eric Visser een onverwachte wending. Hij besloot het UNESCO project waarvoor hij in São Paulo was af te maken om zich daarna volledig te gaan wijden aan de hulp aan de Kinderen in Moeilijke Omstandigheden.

   

  2002