• 2023

   

  Geschiedenis

  Samen verder

  Van alle gebeurtenissen die het jaar 2023 kenmerken, is de samenwerking die wij met de Zwitserse stichting Grain of Wheat zijn aangegaan verreweg de meest in het oog springende. Onder de paraplu van deze 75 jaar oude internationale koepelorganisatie gaat Children Asking zich als zelfstandige NGO en los van haar
  oprichter verder inzetten voor het welzijn van Kinderen in Moeilijke Omstandigheden waar ook ter wereld en specifiek in Brazilië. Ook de uitbreiding van ons ‘Teaching For Life’ curriculum naar de Engelstalige wereld is met kracht voortgezet. De starttraining van onze Pakistaanse partners, met de coördinatrices Jessica Jasmine en Suneeta Ashgar, vormden de afsluiting van de introductieperiode en het begin van de weg naar volledig partnerschap. Met de vertaling in het Engels en het Urdu openen wij de poort naar heel Zuidoost Azië.

 • 2022

  Naar Pakistan

  Zowel in Brazilië als in Pakistan
  hebben de kinderen een nieuw
  schooluniform gekregen.
  Ook hebben we in deze landen
  weer voedselhulp verstrekt.
  In Pakistan hebben we , i.v.m. de
  overstromingen, noodhulp kunnen
  geven.
  Teneinde onze afhankelijkheid van
  de gala-avonden te verminderen, is
  het Silver-/Gold-elite
  adoptieprogramma voor bedrijven
  ontwikkeld. Hierbij is de glossy HET
  VERGEZICHT de bindende factor.
  We hebben onderzoek verricht naar
  een mogelijk partnerschap met de Zwitserse organisatie Grain of Wheat.
  Ons gezamelijke doel is: ‘het bevorderen van discipelschap voor kinderen’.
  Dit jaar hebben we geen gala-avond, maar een Kerstdiner georganiseerd.
  Bij die gelegenheid is de glossy HET VERGEZICHT gepresenteerd.
  Tenslotte hebben we in 2022 het proces tot legalisatie van de Sede
  Nordeste in gang gezet.

   

  2022

 • 2021

   

  2e Coronajaar

  In dit tweede coronajaar hebben wij de meest succesvolle gala-avond tot op dat moment gehad. Met de medewerking van de voormalig Minister President, Prof. Dr. Jan Peter Balkenende, die een fantastische toespraak over het belang van de christelijke normen en waarden in het onderwijs hield, kon de avond niet meer stuk. Ook hebben we dit jaar onze activiteiten naar Pakistan uitgebreid. Met de installatie van 3 Global Action scholen via onze partner Mercy Angels Pakistan, en 3 scholen via Paternal Love Pakistan hebben we een bruggenhoofd naar Zuidoost Azië geslagen. In Brazilië hebben wij het, in samenwerking met EO Metterdaad, ontwikkelde programma voor seksuele opvoeding en bescherming tegen kindermisbruik SEJA VIGILANTE (WEES WAAKZAAM) uitgevoerd. Een belangrijk hoogtepunt was ook de naamsverandering in “Espaço Betty de Vries” van het Children Asking hoofdkantoor in São Paulo. Hiermee werd de naam van het drie maanden oude holocaust slachtoffertje, dat de inspiratie voor Children Asking vormde, vereeuwigd.

 • 2020

  Coronajaar

  In dit coronajaar hebben wij zeker niet stilgezeten. We hebben de in 2019 gestarte samenwerking omgezet in een fusie die per 1-1-2021 in werking treedt en onze lokale partners, de Associação PEDE-Brasil en de Associação Atuação Voluntária samenvoegt in de Associação Atuação Global. Zij is verantwoordelijk voor het onderwijs aan 13.433 kinderen in Latijns Amerika, Afrika en Azië. . Klik hier .

  Ook hebben wij, naast het geven van afstandsonderwijs voor bijna 50K voedselpakketten aan de armsten der armen kunnen uitdelen. Zie het filmpje met een overzicht van deze activiteiten.  Klik hier

   

  2020

 • 2019

   

  Samenwerking

  In 2019 sloten wij een partnerschap met de Associação Atuação Voluntária waardoor wij in één klap medeverantwoordelijk werden voor projecten in 5 Afrikaanse en 2 Aziatische landen. Tevens werd de eerste PEDE in Beira – Mozambique geïnitieerd. Ook werd met het gereedkomen van de evenementenzaal Celestial, in dat jaar de laatste hand gelegd aan het filiaal in Raposa, de zogenaamde Sede Nordeste.

 • 2018

  Officiële erkenning

  In 2018 verkreeg onze uitvoerende partner, de Associação PEDE-Brasil, de officiële erkenning als NGO door de stad São Paulo en werd zij ingeschreven in het zogenaamde CMDCA-register. Ook verkreeg zij via de zogenaamde OSCIP-status die erkenning op federaal niveau. Hierdoor is zij in staat haar eigen Braziliaanse fondswerving op te zetten en komt zij in aanmerking voor subsidies.

   

  2018

 • 2017

   
 • 2016

  Evenementenzaal Caná in gebruik genomen, Splitsing verantwoordelijkheden Children Asking en Associação PEDE-Brasil

  In 2016 is de evenementenzaal in Caná in gebruik genomen. We hebben de mogelijkheid om de zaal te gebruiken voor onze eigen PEDE-projecten, maar ook voor commerciële verhuur. De opbrengst zal als bijdrage in de stichtingskosten worden gebruikt. Door een splitsing van verantwoordelijkheden hebben Children Asking en haar uitvoerende partner, Associação PEDE-Brasil, een stap gezet in de richting van verdere verzelfstandiging en meer inbedding van de PEDE-projecten in de lokale samenleving. Ook is er een samenwerking tot stand gekomen met de DAEE (Min.van Verkeer en Waterstaat deelstaat São Paulo) in de uitvoering van het project ‘Polder Vila Itaim’.

   

  2016

 • 2015

   

  Start Naaiatelier Celestial in Raposa en bouw evenmenetenzaal Caná in São Paulo

  In 2015 werd er gestart met een naaiatelier in Raposa. Inmiddels zijn de naaisters opgeleid en werken ze vanuit huis op bestelling. In dit jaar is een begin gemaakt aan de bouw van de  evenementenzaal “Caná” in São Paulo die, naast het organiseren van bijeenkomsten, ook de mogelijkheid biedt hem te verhuren om zo doende inkomsten voor de stichting te kunnen verwerven. Ook het afbetalen van de lening voor de aankoop van de Sede NE in Raposa was een mijlpaal die we dat jaar hebben gerealiseerd.

 • 2014

  Internationalisering

  In 2014 hebben we de belangrijke stap naar internationalisering gezet. Hadden ons eerder vragen om assistentie vanuit Peru, Colombia, Guinee-Bissau en Angola bereikt, in december 2014 hebben we een serieuze poging gewaagd PEDE’s in Cuba te openen. Vanwege het ontbreken van een betrouwbare partner hebben we dat echter moeten staken. In de daarop volgende jaren hebben we een verzoek voor het openen van PEDE’s ingediend bij de Noord Koreaanse regering. In 2019 sloten wij een partnerschap met de Associação Atuação Voluntária waardoor wij in één klap medeverantwoordelijk werden voor projecten in 5 Afrikaanse en 2 Aziatische landen. Ook werd de eerste PEDE in Beira – Mozambique geïnitieerd.

   

  2014

 • 2013

   

  Oprichting Braziliaanse Associação PEDE-Brasil

  Begin 2013 is de zelfstandige en 100% Braziliaanse Associação PEDE-Brasil opgericht. Zij is verantwoordelijk voor de Braziliaanse fondswerving en verdere uitbouw van het PEDE-netwerk over alle 27 deelstaten van Brazilië.

 • 2011

  Bouw gastenverblijf

  In 2011 werd begonnen met de bouw van de laatste fase van het gastenverblijf  in Sitio CA in São Paulo ( SP ). Het was ook in die periode dat in het Casa Talita Cumi in Raposa (MA) het hoofdkantoor voor het Noordoosten werd gevestigd. Met de ingebruikname van het gastenverblijf kwam aan de bouwactiviteiten in São Paulo een voorlopig einde. Het derde kavel is nog onbebouwd. Hierop is een evenementenzaal gepland.

   

  2011

 • 2010

   

  Op eigen benen

  Met de benoeming van Regina Odilon als de directe assistente van Eric Visser (hier met haar toekomstige echtgenoot Douglas) werd een proces gestart om de verantwoordelijkheid over de tweede lijn over te dragen in Braziliaanse handen. Als Algemeen Coördinator kreeg ze de dagelijkse leiding over de inmiddels door de Braziliaanse regering erkende stichting Children Asking Brasil (CAF-Brasil). Hier bij kwam dat, toen de samenwerking met onze toenmalige partner Abiah werd geëindigd, Children Asking volledig op eigen benen kwam te staan en volledig verantwoordelijk werd voor de ontwikkeling, voortgang, ondersteuning en implementatie van de PEVI projecten.

 • 2009

  Bouwactiviteiten

  Ook was dit een periode van veel bouwactiviteiten. Als eerste werd de Missão da Lagoa in Vila Any – Guarulhos (SP) gebouwd (l). Daarna volgde de aankoop van het terrein en de bouw van de eerste fase van de Sítio CA, die in februari 2009 feestelijk werd geopend (m). In augustus 2009 werd het casa Talita Cumi (r) in Raposa (MA) aangekocht.

   

  2009

 • 2006

   

  Geração Futuro

  Het project “Geração Futuro” in Limeira (SP) was het eerste project buiten de stad São Paulo dat ondersteund werd.

 • 2005

  We slaan de vleugels uit

  Logeerden we aanvankelijk nog overal en nergens, in het voorjaar van 2005 werd ons eerste echte onderkomen gehuurd. Het casa CA in Vila Itaim werd de basis van waaruit het werk zich spoedig zou gaan verspreiden over geheel Brazilië.

   

  2005

 • 2004

   

  Staatsieportret van Kinderen in Moeilijke Omstandigheden

  Op 14 april 2004 onthulde de Directeur Generaal van UNESCO, de heer Matsuura, in Parijs het staatsieportret van Kinderen in Moeilijke Omstandigheden. Hiermee kwam een einde aan het door UNESCO geadopteerde project Children Asking, en ging de inmiddels op 16 mei 2003 opgerichte gelijknamige stichting zelfstandig verder.

 • 2004

  Eerste onderwijsprojecten

  De eerste onderwijsprojecten in São Paulo werden ondersteund. Dat waren die in Vila Itaim en de favela Tiquatira in Penha en de Aula dos Ciganos in Vila Any (GRU). In oktober 2004 ging het allereerste naschoolseopvang project, de PEDE, in Vila Itaim met juf Magda van start.

   

  2004

 • 2003

   

  Penfriends

  Ondertussen waren er correspondentiecirkels tussen Nederlandse en Braziliaanse meisjes uit de Favelas Tiquatia en Vila Itaim in São Paulo gestart. Met behulp van een paar laptops en Angolese vluchtelingen, die voor de vertaling zorgden, werd gecorrespondeerd. Bij de foto:29 Juli 2003, Lucyenne schrijft aan haar Nederlandse penfriend.

 • 2002

  Hoe het begon

  In januari 2002, onder het viaduct dat over de favela Tiquatira in São Paulo loopt, nam de artistieke carrière van de Nederlandse kunstenaar Eric Visser een onverwachte wending. Hij besloot het UNESCO project waarvoor hij in São Paulo was afgereisd nog wel af te maken, maar om zich daarna volledig voor de hulp aan de Kinderen in Moeilijke Omstandigheden te gaan inzetten.

   

  2002