De nieuwe glossy “HET VERGEZICHT”

De titel verraadt het al. Wij willen verder kijken. Ons niet beperken tot het heden en al datgene wat zich daar afspeelt. Wij willen onze blik op de toekomst gericht houden. Positief en vol hoop en geloof dat niet altijd het treurige beeld wat het nieuws ons dagelijks voorschotelt zal blijven overheersen. Achter die, vaak weerzinwekkende realiteit van machtswellust, egocentrisme, oorlog en geweld ligt ook nog een andere wereld. Een wereld die wij aan onze kinderen onderwijzen. Een wereld waarin de Bijbelse principes: 1) onafhankelijkheid, 2) verbinding, 3) karakter, 4) individualiteit, 5) zelfbeheersing, 6) rentmeesterschap en 7) zaaien en oogsten de toon aangeven.

Middels dit internationale magazine willen wij, met behulp van professionele journalisten, verslag leggen van die wereld. Wilt u hier meer over weten, klik dan hier even door naar onze webpagina. U kunt zich daar ook als abonnee of adverteerder aanmelden.

Voor  een PDF van de eerste editie, klik op deze  link.

Bij de foto: “Een weduwnaar met zijn 5 kinderen bevrijd uit slavernij.”
Bij de foto:
“Een weduwnaar met zijn 5 kinderen bevrijd uit slavernij.”