Het VERGEZICHT

Halfjaarlijkse uitgave van 48 full color pagina’s (22,7 x 30,0
cm.)
Oplage: 3000 exemplaren
Volgende editie: december 2023.

De titel verraadt het al. Wij willen verder kijken. Ons niet
beperken tot het heden en al datgene wat zich daar afspeelt.
Wij willen onze blik op de toekomst gericht houden.

Back to Kingdom

Het Vergezicht is een magazine dat gelooft in vrede, gerechtigheid en een hoopvolle toekomst. Maar wat als we terug moeten gaan naar Genesis 1 en 2 om die toekomst samen te bouwen. Terug naar de Koninkrijksprincipes die wij aan onze kinderen onderwijzen: 1) onafhankelijkheid, 2) verbinding, 3) karakter, 4) individualiteit, 5) zelfbeheersing, 6) rentmeesterschap en 7) zaaien en oogsten. Jong en oud samen, werpen in dit magazine een licht op waar deze Koninkrijksprincipes de toon voeren in opvoeding, ondernemen, kunst en cultuur, onderwijzen en samenleven.

In Christelijke wereld zien we vaak Christelijke kringen, waar men bijna niet buiten stapt. Wij zien het als verrijking en noodzaak om buiten die kringen te stappen, het hart te verruimen en nieuwe samenwerkingen aan te gaan.

Kortom het Vergezicht is het bindend middel om samen het koninkrijk van God te bouwen.

Rubrieken

· “Gesprek met een kind”
· Coverstory met een VIP
· Interview met een influencer over een maatschappelijk relevant onderwerp
· Ontwikkelingen op het gebied van solidariteit met mensen in achterstandssituaties
· “Bedrijven uitgelicht” een serie verhalen over hoe Silver- Gold-elite deelnemers omgaan met de
bovengenoemde 7 Bijbelse principes.
· Geloven
· Familieportret – interview met een gezin
· Internationaal
· Column

Samenwerking

Deze glossy is een uitgave van en voor onze sponsoren en samenwerkende organisaties en bedrijven.

Meer informatie
Voor de PDF-versies van eerdere uitgaven, advertentiemogelijkheden en inhoudelijke artikelen, klik op onderstaande banner.