Uncategorized

Bouw evenementenzaal Celestial in Raposa Noord Brazilië

Succes multifunctionele ruimte kopiëren

Vanwege het succes van de “Salão de lazer Caná” in São Paulo hebben we besloten om ook in ons regiokantoor in Raposa (MA), de zogenaamde Sede NE, een vergelijkbare zaal te gaan bouwen. Ook deze zal voor verschillende doelen gebruikt worden. In de eerste plaats voor de opvang van alle kinderen en ook als aula functie. Ook worden er straks opvoedkundige trainingen zoals het drugspreventieprogramma LIVRE SOU aan ouders en kinderen gegeven. De huidige leslokalen werden namelijk te klein om er grotere groepen te kunnen ontvangen.

Dankzij diverse geoormerkte donaties hebben we inmiddels een groot gedeelte van de ruwbouw kunnen realiseren. Om het project “af” te kunnen maken, moet nog het dak geplaatst worden, de binnenruimtes worden afgewerkt en betegeld, Elektra en water moeten worden aangelegd en vooral niet te vergeten; de inrichting moet er nog komen. Een complete projectkeuken, tafels en stoelen, verlichting, beamer, geluidsinstallatie ontbreken nog.

Daarom willen we tijdens de komende gala-avond 2019 een flink bedrag (ons streven is € 75.000,–) bijeenbrengen om ook in het sterk verarmde Noordoosten van Brazilië ons werk te kunnen doen. Door uw aanwezigheid en door flink mee te bieden tijdens de veiling helpt de kinderen uit het onderstaande filmpje aan een betere toekomst.

 

DE BRAZILIËREIS 2019 IS UITGESTELD TOT 2020. ZODRA NIEUWE INFORMATIE BESCHIKBAAR IS, ZULLEN WIJ DEZE PAGINA UPDATEN.

De periode

We gaan de laatste twee weken van de zomervakantie Midden Nederland op reis. Dat wil zeggen dat we uiterlijk zondag 31 augustus 2019 terug moeten zijn in Nederland. De scholen beginnen namelijk weer op maandag 1 september. De vertrekdatum is vastgesteld op dinsdag 13 augustus en we zijn donderdag 29 augustus weer in Nederland. Zie verder “De reis er naar toe”.

 

 

 

De bestemming

Het doel van onze reis is Raposa, een vissersdorpje onder de rook van São Luis in de deelstaat Maranhão. Dat is één van armste en meest problematische gebieden in het Noordoosten van Brazilië. In het onderaan deze pagina getoonde filmpje vertellen wij iets over de problemen rondom armoede, drugsgebruik en prostitutie. Die zijn hier namelijk enorm, maar dankzij onze inspanningen is de situatie al aanzienlijk verbeterd. Met het drugspreventieprogramma LIVRE SOU, dat wij samen met jullie hier willen introduceren, hopen wij nog meer verbeteringen te bewerkstelligen. Verder dien je te weten dat Raposa bijna pal onder de evenaar ligt en het er dus tropisch warm is. De temperatuur schommelt het hele jaar door rond de dertig graden Celsius en is in augustus gemiddeld vierendertig graden. De maanden juli tot en met september zijn, met gemiddeld 15 mm neerslag, ook de droogste maanden van het jaar. Door de altijd aanwezige zeewind is het, zeker op de boulevard, echter heel goed uit te houden.

.

 

 

De reis er naar toe

We vertrekken dus op dinsdag 13 augustus om 20.00 uur vanaf Amsterdam-Schiphol en vliegen dan via Zürich naar São Paulo waar we de volgende dag, 14 augustus, om 05.30 uur aankomen. We verblijven dan die dag op ons hoofdkantoor in São Paulo en vertrekken diezelfde avond nog naar São Luis (MA), waar we na aankomst om ca. 01.20 een busje naar Raposa zullen nemen. Geplande aankomst daar zal omstreeks 03.00 uur zijn. Al met al een dag reizen van ruim 27 uur.

De terugreis begint op 27 augustus. We vertrekken weer vanaf São Luis (MA) om 03.15m uur en komen om 06.50 uur aan. Die dag en de volgende dag verblijven we weer op ons hoofdkantoor en kunnen bezoekjes brengen aan die miljoenenstad waarbij New York in het niets verdwijnt. Op 28 augustus om 18.10 uur vertrekken we weer voor de vlucht via Zürich naar Amsterdam waar we de volgende dag (29 augustus) om 14.10 uur zullen aankomen.

 

 

Het verblijf

We zullen op de Sede Nordeste (ons filiaal voor het Noordoosten) verblijven. Daar zullen we in de klaslokalen (op het moment dat wij daar zijn is het ook daar schoolvakantie) een mannen- en een vrouwenslaapzaal met stapelbedden inrichten. Uiteraard met bijbehorende douches en toiletten. In de dan gereedgekomen salon “Celestial” bevinden zich de verblijfsruimte en de projectkeuken met kantine. Het geheel is wel wat meer Spartaans dan de luxe die we in São Paulo gewend zijn, maar toch voldoende comfortabel. Met een koud-water-douche die bij deze temperaturen meer dan aangenaam is, en een paar goede ventilatoren is het heel goed uit te houden. Over het hele terrein is uiteraard ook wifi. We hoeven van de achterblijvers dus geen spoorzoekers te maken.

 

 

Het programma

Het programma zal zeer divers en gericht op evangelisatie zijn. Dat wil zeggen de introductie van het drugspreventieprogramma LIVRE SOU. Hierbij kunnen de Nederlandse deelnemers assisteren bij de op de Bijbel gefundeerde spelletjes die de eigenwaarde van de kinderen enorm zal stimuleren. Hierbij is geen kennis van het Portugees nodig. Het bezoeken van de mensen thuis in hun hutjes en het uitdelen van voedselpakketten zal zeer worden gewaardeerd. Hierbij is het element van voorbede van grote betekenis voor deze mensen. Ze laten je niet gaan vóór dat je hen gezegend hebt.

Van de Nederlanders wordt verwacht dat ze, zoals we dat al jaren gewend zijn, ook zelf een “sport- en spel-dag” organiseren. Braziliaanse kinderen vinden het geweldig als een stelletje Europeanen met hen spelletjes gaat doen. Dat voetballen hierbij populair is, behoeft geen betoog.

Ook zullen we een bezoek brengen aan een gebied waar mensen nog in plaggenhutten wonen. Wij kunnen ons dat nauwelijks meer herinneren, maar hier wonen er nog hele gemeenschappen in deze bizarre omstandigheden.

 

 

 

De kosten

Zoals het er nu naar uitziet, bedraagt de reissom ongeveer € 1535 en is als volgt opgebouwd:

 • Reiskosten: ca. € 970 (incl. binnenlandse vlucht).
 • Verblijfskosten € 300 (volledig verzorgd).
 • Projectbijdrage € 250 (LIVRE SOU).
 • Ontspanning € 50 (excursies).

De reissom kan als volgt betaald worden:

 • Eind mei 2019 reissom binnenlandse vlucht. Ca. € 170.
 • Begin juli 2019 reissom trans-Atlantische vlucht. Ca. € 800. Zie annuleringsvoorwaarden.
 • Begin augustus 2019 het restant.

Vanwege ons streven naar optimale transparantie zal er een, met facturen en bonnen onderbouwd, overzicht van alle ontvangsten en uitgaven van deze reis worden gemaakt. Evenals bij eerdere gelegenheden zal een vertegenwoordiger(ster) van de groep aan het eind van de reis dit overzicht controleren en decharge verlenen.

 

 

 

Ontspanning

Uiteraard is er ook gelegenheid voor ontspanning. In de eerste plaats zorgen we voor een rooster waarbij alle deelnemers niet meer dan twee van de drie dagdelen (ochtend – middag – avond) per dag bezet zijn. Er is dus voldoende tijd voor spelletjes en relaxen. Ook gaan we een dagtocht maken naar de zandduinen in de Atlantische Oceaan en zullen we een bezoek brengen aan het op de UNESCO lijst voor Werelderfgoed staand historisch stadscentrum van São Luis.

 

 

 

Algemene voorwaarden

 • Maximum aantal deelnemers 22 (minimum leeftijd 16 jaar).
 • Bij inschrijving vóór eind april 2019 dient een ondertekende deelnemersverklaring te worden overlegd. Bij minderjarigheid medeondertekening door de ouders of andere gemachtigde.
 • Voor eind mei dient een kopie van een geldig paspoort te worden overlegd.
 • Deelname aan de van te voren te plannen groepsbijeenkomsten.
 • Verzorgen via huisarts of GGD geadviseerde inentingen.
 • Zorgverzekering afsluiten met werelddekking.

 

 

 

Promofilmpje

Klik op het onderstaande filmpje voor een impressie van deze reis.

Livre Sou – preventieprogramma

Livre Sou – Ik ben vrij

Door middel van ons PEDE-programma proberen wij Kinderen in Moeilijke Omstandigheden zodanig te begeleiden en op te voeden dat zij sociaal/maatschappelijk en geestelijk weerbaar worden. Op die manier kunnen zijn een volwaardige plek in hun samenleving gaan innemen. Voorheen deden wij dat uitsluitend door hen te begeleiden in hun cognitieve vakken en in hun geestelijke en sociaal/emotionele ontwikkeling. Wij bereikten daar verbluffende resultaten mee. Sommige kinderen hebben het inmiddels tot een universitaire opleiding geschopt. Desondanks vonden wij dat er iets aan ons programma ontbrak. Deze kinderen wonen namelijk in een omgeving waar drugs- en alcoholverslaving eerder regel dan uitzondering is. In dit kader behoort dan ook duidelijk een preventieprogramma. Dat ontbrak ons tot op heden.

Buitengewoon verheugd waren wij met het ontvangen van een subsidie voor het ontwikkelen van het preventieprogramma. Uiteraard hebben wij toen contact gezocht met specialisten op dit gebied en hebben die gevonden in de Nederlandse stichting VOORKOM. Na overleg hebben wij toestemming gekregen hun lesbrieven te gebruiken. Wij zijn dan ook van start gegaan hun lesbrief “drugs- en alcoholpreventie voor het basisonderwijs” te vertalen en aan te passen aan de lokale situatie in Brazilië. Vervolgens hebben wij een specialist van VOORKOM hier gehad die, samen met een aantal Nederlandse vrijwilligers, deze lesbrief met onze kinderen heeft behandeld. Hierbij was onze Algemeen PEDE Coördinatrice aanwezig en zijn er filmopnames gemaakt. Aan de hand van haar ervaring en deze opnames, zullen tijdens de komende landelijke Coördinatricebijeenkomst, alle coördinatrices instructie ontvangen hoe zij dit programma in alle PEDE-projecten moeten introduceren.

   

In het pilotproject in São Paulo, waar de eerste introductie heeft plaatsgevonden, is dit programma buitengewoon positief ontvangen. Naast de vertaalde en aangepaste lesbrief hebben wij namelijk zelf een serie van 6 spellen ontwikkeld die het zelfbeeld van de kinderen op speelse wijze positief beïnvloed en ze leert om zelfstandig keuzes te maken. Hierdoor zullen ze beter weerstand kunnen bieden aan de verleidingen die vaak via verkeerde vrienden op hen afkomt.

Dit eerste Christelijke drugspreventieprogramma zullen wij via de website van de Associação PEDE-Brasil gratis aan scholen en kerken aanbieden. We willen dit programma dan laten begeleiden door een zelfgemaakte film met getuigenissen van Braziliaanse ex-verslaafden.

Wings of Support

Donatie Wings of Support

Dankzij een donatie van Wings of Support hebben wij in São Paulo de laatste hand aan “Salão de lazer Caná” kunnen leggen. Zo hebben we dakgoten kunnen aanleggen waardoor mensen bij regenachtig weer niet meer kletsnat binnen hoeven te komen. Ook hebben we de speeltuin, die na 10 jaar zon, wind en regen wel een opknapbeurt kon gebruiken, in zijn oude glorie hersteld en kunnen uitbreiden. Voor in de salon hebben we een tafeltennistafel, tafelvoetbalspel en voor de kleintjes een ballenberg kunnen kopen.

  

In Rio de Janeiro hebben we voor de PEDE Menino de Deus geld ontvangen om bouwmateriaal te kopen waarmee vrijwilligers de vervallen verdieping op hun gebouw kunnen opknappen. De ruimte wordt daardoor twee maal zo groot, wat inhoud dat we daar binnenkort ook het dubbele aantal kinderen kunnen opvangen. Er was daar namelijk al jaren een enorme wachtlijst aan kinderen die we niet konden plaatsen. We hopen de bouw in september/oktober te kunnen afronden, maar bijgaand vast wat foto’s van de werkzaamheden tot nu toe.

 

Overbodig te zeggen dat wij bijzonder dankbaar zijn voor de steun voor deze vrijwilligersorganisatie, die met vrijwillige bijdragen haar werk doet.

Eric en Melina Botteghin ambassadeurs voor Children Asking 

Eric Botteghin, is standvastige verdediger in de achterhoede van Feyenoord. Maar even zo standvastig is zijn geloof in God dat hij samen met zijn vrouw Melina actief beleeft en belijdt. Het Braziliaanse echtpaar werd 2017 benaderd door Eric Visser van de stichting Children Asking om eens een kijkje te komen nemen in een van de favella’s (sloppenwijken) van São Paulo, hun geboortestad. [inzet foto van een favella]

Het was hun eerste bezoek De meeste Brazilianen rijden er wel eens langs, maar gaan er niet naar binnen. Men zegt dat het er gevaarlijk is. Je houdt er rekening mee, dat als men je er niet kent ze je wat aan kunnen doen. Je wilt het er wel levend vanaf brengen!

Eric Botteghin : “We wisten niet wat we moesten verwachten, wij namen een stap in geloof en vertrouwen. Eigenlijk kenden we Eric Visser die ons uitnodigde niet.” ” Ik was wel wat bang”, zegt Melina. : “Eric Visser had ons namelijk aangeboden thuis op te halen. Wij zeiden dat we zelf wel met onze auto zouden komen.” ” Mag je daar dan rijden,” vroeg Visser. Ze lacht er nu om maar was op die dag in juni 2017 best onzeker. “Dat komt ook door mij,” zegt Eric, de robuuste verdediger. “Ik had nog niet veel verteld aan Melina want ik wist ook nog niet veel van het project. Het was voor mij ook een verassing. Ik zei laten we gewoon gaan kijken wat het is.”

Melina : “Toen we de omgeving van de favella bereikten zagen we hele eenvoudige huizen, echt heel simpel benadrukt ze. Te midden van deze huizen zagen we wel een alleraardigst schoolgebouw. Het verraste me, je zag dat het goed werd onderhouden met een tuintje en veranda erbij.”

De rest is geschiedenis. Sinds het indrukwekkende bezoek zetten Eric en Melina Botteghin zich van harte in als ambassadeurs van de stichting Children Asking. Met regelmaat wordt Eric gevraagd als trainer aanwezig te zijn bij een voetbaltraining van kinderen van sponsors of bij een business evenement. [link naar call to action elders].

Op de jaarlijkse gala-avonden zijn Eric en Melina eregasten en trekken daarmee als een magneet bezoekers die een tafel of los couverts boeken waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan de kinderen in de PEDE’s.

Nieuwe Ambassadeurs bezoeken een PEDE in een favella in São Paulo.

Bezoek Feyenoord verdediger Eric Botteghin en zijn vrouw Melina aan een PEDE in een favella van  São Paulo.

Het bestuur van de stichting Children Asking is buitengewoon verheugd dat Feyenoord-verdediger Eric Fernando Botteghin en echtgenote Melina Di Gesu Pimentel Botteghin het ambassadeurschap voor onze stichting op zich hebben genomen.

Escola De Foot Jardim Riomano 1 Na een eerste kennismaking dit voorjaar in Nederland hebben ze ons hoofdkantoor en de PEDE-CA in São Paulo – hun eigen geboortestad – bezocht. Eric en Melina waren erg enthousiast over het feit dat Children Asking zich inzet voor kansarme kinderen in hun eigen land. Ze hebben zonder aarzelen ingestemd met het voorstel als ambassadeur voor ons op te treden.

Escola De Foot Jardim Riomano 2 Eric is niet alleen een getalenteerd voetballer bij landskampioen Feyenoord (2016/2017), maar staat met zijn vrouw Melina ook bekend als een positieve christen. Ze steken hun geloof bepaald niet onder stoelen of banken. Samen organiseren zij bidstonden, huissamenkomsten en begeleiden zij andere Nederlandse Brazilianen.

Eric En Milena Met Één Van De Pede Klasjes Tijdens hun bezoek aan de PEDE CA in São Paulo hebben zij getuigd van het belang van een levende relatie met Jezus. Slechts op die manier kun je weerstand bieden tegen de verleidingen van een maatschappij waarin armoede wordt bestreden met drugshandel en prostitutie. “Maak de juiste keuzes, geloof in je droom en kies goede vrienden”, was het advies dat zij gaven aan de kinderen die zij die dag in hun hart sloten.

Samen Met De Pede Staf Dit geweldige echtpaar zal ons tijdens de komende gala-avonden en op andere evenementen fantastisch kunnen vertegenwoordigen. Ze komen uit de stad waar wij ons hoofdkantoor hebben en wonen daar zelfs in de buurt. Een half uurtje rijden is in São Paulo ‘naast de deur’. Ook hun betrokkenheid bij Feyenoord en Rotterdam is voor veel van onze donateurs en sponsoren een pré.

Iedere Druppel Helpt

Na meer dan 13 jaar PEDE in São Paulo was het meubilair, dat stukje bij beetje was aangeschaft, behoorlijk versleten en aan vervanging toe. Gelukkig was het bestuur van de stichting Iedere Druppel Helpt bereid hierbij te helpen en een mooi bedrag ter beschikking te stellen.

Inmiddels is het nieuwe meubilair aangekocht en in gebruik genomen. Het bestuur is de stichting van het gezin van Wim en Ina de Jong zeer dankbaar voor de geweldige financiële bijdrage die de vervanging mogelijk heeft gemaakt.

Adopteer