Voor het vrijkopen van Sajid en Rafaquat hebben we € 2.700,– (1200 + 1500) nodig. Om hen in het begeleidingsprogramma de eerste drie maanden te onderhouden, de documentatie te verzorgen en de reiskosten te kunnen betalen, nog eens € 1.264,–. Het schoolgeld voor de 7 betrokkenkinderen bedraagt € 840,– en investering in elk een riksja o.i.d. € 2.880,–. Totaal € 7.684,–.

Bij een mindere opbrengst zullen wij in overleg treden over de best en zo eerlijk mogelijke verdeling van de beschikbare gelden. Alle kinderen nemen deel aan het ‘Teaching For Life’ programma op onze Global Action school ‘Moses’ in Sheikapura en gaan naar de Vine church van Pr. Simon Peter.

Sajid Masih werkt als ovenarbeider. Hij heeft vijf kinderen, waaronder drie dochters en twee zonen. Sajids familie leeft in zeer slechte omstandigheden. Hierdoor is het erg moeilijk voor hem om te werken. Sajids vrouw gaat de huizen van mensen schoonmaken nadat ze met haar man in de oven heeft gewerkt en komt ’s avonds terug om eten voor de kinderen te koken. Sajids vrouw is ook vaak ziek. Sajid zegt dat hij al 25 jaar in de oven werkt en dat zijn kinderen ook in de oven zijn geboren en dat ze met schulden zijn geboren. Hij zegt dat hij wordt lastiggevallen door de eigenaar van de steenoven. Hij wil een vrij leven leiden nadat hij zijn schulden heeft afbetaald, maar zijn schulden blijven toenemen in plaats van afnemen. Ook zijn vrouw wordt week en week door de werkdruk en wordt vaak ziek. 

Rafaqat Masih is steenovenarbeider en heeft drie kinderen, waaronder twee dochters en een zoon. Rafaqat heeft twee dochters die met hem samenwerken en samen met hun vader stenen in de oven maken. De vrouw van Rafaqat stierf vier jaar geleden als gevolg van een ernstige ziekte. Hij gaf veel geld uit aan haar behandeling en nam schulden over van de eigenaar van de steenoven, maar ze kon het niet overleven. waardoor de Rafaqat een schuld heeft van 450.000 roepies (€ 1.500,–). Zijn zoon Khawar wil studeren en wil later politieagent worden.

Klik op onderstaande banner en maak uw gift over. Vermeld onder voorkeur: ‘VERBREEK DE KETENEN’