Voor wie?

Wij hebben voor rechtspersonen zoals: bedrijven, kerken, verenigingen, scholen en dergelijke twee speciale adoptieprogramma’s ontworpen. Hierin komen de belangen en interesses van de individuen binnen die rechtspersoon (medewerkers, leden, leerlingen enz.) beter tot zijn recht dan in de individuele leerplekadoptie. Net als bij de particuliere adoptie is de keuze aangepast aan de financiële wensen van de sponsor.

Silver-elite programma

Uw instelling adopteert voor € 150,– per maand een door u te bepalen regio of project waarin maximaal 100 kinderen worden opgevangen. U kunt (eventueel samen met uw medewerkers) in de PDF onder aan de ‘Projecten pagina’ uw keuze maken en die aan ons doorgeven. In overleg met u koppelen wij u dan aan de coördinatrice van deze regio of project, die u vervolgens regelmatig op de hoogte zal houden van de ontwikkelingen. Verslagen over presentie en behaalde resultaten zullen u minimaal twee maal per jaar worden toegestuurd.

· Uiteraard kunt u meerdere Silver-elite programma’s tegelijk afsluiten.

Onze contraprestatie

· U ontvangt een zilverkleurige plaquette (zie voorbeeld links) met een kaart van de regio die u geadopteerd heeft, een foto uit het project naar keuze en uiteraard uw naam en logo met de startdatum van uw betrokkenheid.

· U heeft recht op 1 gratis A5 (full collor) advertentie in het halfjaarlijks Children Asking Magazine waarvoor wij, na bijna twee jaar corona-onderbreking, binnenkort een doorstart zullen aankondigen.

· U krijgt 10% korting bij deelname aan de jaarlijkse gala-avond.

· Uw medewerkers kunnen via de coördinatrice contact met de projecten onderhouden en zelfstandig solidariteitsacties starten.

· Uiteraard bent u of een vertegenwoordiger van uw instelling welkom om (voor eigen rekening) een werkbezoek te brengen.

Gold-elite programma

Uw instelling adopteert voor € 500,– per maand een door u te bepalen regio of project waarin tussen 101 en 500 kinderen worden opgevangen. U kunt (eventueel samen met uw medewerkers) in de PDF onder aan de ‘Projecten pagina’ uw keuze maken en die aan ons doorgeven. In overleg met u koppelen wij u dan aan de coördinatrice van deze regio of project, die u vervolgens regelmatig op de hoogte zal houden van de ontwikkelingen. Verslagen over presentie en behaalde resultaten zullen u minimaal twee maal per jaar worden toegestuurd.

· Uiteraard kunt u meerdere Gold-elite programma’s tegelijk afsluiten.

Onze contraprestatie

· U ontvangt een goudkleurige plaquette (zie voorbeeld links) met een kaart van de regio die u geadopteerd heeft, een foto uit het project naar keuze en uiteraard uw naam en logo met de startdatum van uw betrokkenheid.

· U heeft recht op 1 gratis A4 (full collor) advertentie in het halfjaarlijks Children Asking magazine waarvoor wij, na bijna twee jaar corona-onderbreking, binnenkort een doorstart zullen aankondigen.

· U krijgt 25% korting bij deelname aan de jaarlijkse gala-avond.

· Uw medewerkers kunnen via de coördinatrice contact met de projecten onderhouden en zelfstandig solidariteitsacties starten.

· Uiteraard bent u of een vertegenwoordiger van uw instelling welkom om (voor eigen rekening) een werkbezoek te brengen.

Extra

Wij geloven heel sterk dat ‘ondernemen’, mits het binnen de Bijbelse context wordt toegepast en niet uitsluitend gericht is op het behalen van een zo hoog mogelijk financieel rendement, een positieve bijdrage kan leveren aan de bouw van het Koninkrijk van God. Abraham, David en Salomo, maar ook de timmerman Jozef zijn maar een paar voorbeelden die ons tot voorbeeld kunnen strekken. Om dit te stimuleren zullen wij in iedere uitgave van het halfjaarlijkse CA Magazine één of meerdere ondernemers in het zonnetje zetten en door ervaren journalisten een artikel laten schrijven hoe uw bedrijf of instelling omgaat met de 7 Bijbelse principes zoals wij die in ons curriculum wereldwijd aan de kinderen onderwijzen. De manier waarop u omgaat met 1) onafhankelijkheid, 2) verbinding, 3) karakter, 4) individualiteit, 5) zelfbeheersing, 6) rentmeesterschap en 7) zaaien en oogsten kunnen een inspiratie zijn voor velen. U kunt ons benaderen als u geïnteresseerd bent uw bedrijf of instelling op deze wijze te promoten.

Voor deelname aan het Silver-elite of Gold-elite adoptieprogramma, klik op onderstaande banner