Wat zou u als bedrijf kunnen adopteren?

Omdat binnen de context van het werken met kinderen  in de sloppenwijken van de metropolen van deze wereld de zogenaamde Foster Parent adoptie aanleiding tot verwarring en frustratie geeft, (klik hier voor een uitleg hier over) is dit ook voor bedrijven geen optie. De mobiliteit van de kinderen en de schommelingen die dit veroorzaakt, staan een duurzame relatie in de weg. Om die reden hebben wij bij adoptie door bedrijven voor een veel stabielere vorm gekozen. Een land, een deelstaat of desnoods een regio biedt deze duurzame relatie wel. U kunt daarom bij Children Asking een deel van een geografisch gebied adopteren en u medeverantwoordelijk maken voor de ontwikkeling er van.

Wat is zo’n geografisch gebied?

Wij hebben de projecten ondergebracht in een coördinatoren-netwerk dat per land, per deelstaat en/of per regio is georganiseerd. Een paraplu aan gespecialiseerde medewerkers die, onder leiding van de centrale coördinatie (Directeur en netwerkcoördinator) de projecten van onze autonome partners begeleidt, instrueert en controleert. Afhankelijk van de regio heeft een coördinator gemiddeld zes projecten onder zich. Voor deze projecten is hij/zij verantwoordelijk en legt daar ook verantwoording over af.

Hoe werkt deze vorm van adoptie?

U kunt als bedrijf een bepaald land, staat of regio kiezen waarmee u zich verbonden voelt. Dat kan zijn omdat u daar al zakelijk een relatie mee heeft opgebouwd, of omdat u zich, om wat voor reden dan ook tot dat gebied voelt aangetrokken. Het aantal projecten dat wij in dat gebied hebben, bepaalt ook de hoogte van uw donatie. Voor een gebied met slechts één of twee projecten steunt u uiteraard minder dan een gebied met zes of meer projecten. De kosten die wij in dat gebied moeten maken om het coördinatienetwerk in stand te houden, is namelijk bepalend voor de hoogte van de bijdrage. U kunt dus ook een gebied kiezen op basis van uw beschikbaar budget. Deze keuze is geheel aan u.

Wat doen wij met uw bijdrage?

Van uw bijdrage betalen wij de kosten van het coördinatiesysteem. Dat wil zeggen het opleiden van de vrijwilligers uit de autonome kerken die een project uitvoeren. Binnen een systeem van tweemaandelijkse trainingen bieden wij hen periodiek nieuw lesmateriaal aan en leren hen hier mee te werken. Hierdoor ontstaat een vorm van permanente educatie en actualisering van ons curriculum. Ook bezoeken onze coördinatoren regelmatig de projecten en controleren de effectiviteit van de trainingen. Ze assisteren bij voorkomende problemen en verzamelen de input vanuit de projecten zodat die weer centraal kan worden gedeeld voor alle aangesloten projecten.

Opmerkingen!

Onze coördinator zal, via de Directeur CAF-Brasil, u regelmatig op de hoogte houden van de ontwikkelingen van de projecten die onder zijn/haar verantwoordelijkheid vallen. Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u die ook via de Directeur CAF-Brasil stellen. U, of een afvaardiging van het personeel, kan de coördinator en de projecten bezoeken. Ook kunt u als bedrijf acties gaan voeren  om een doel dat, in overleg met ons, is uitgekozen te realiseren. Sponsorlopen, fancy fairs, veilingen of wat dan ook, alles wat u wenselijk acht om een personeelsbinding tot stand te brengen, is welkom.

Het doel van deze vorm van sponsoring is dat u als bedrijf uiteindelijk een stukje “ownership” over een deel van ons werk kunt ontwikkelen. Hoe ver dat zal gaan, hangt uiteraard van u af. Wij, als bestuur van Children Asking,  kunnen alleen maar mensen stimuleren zich betrokken te voelen bij de bouw van een rechtvaardige wereld.

Bent u geïnteresseerd, klik dan op onderstaande link

Kies dan hier uw land of regio